Nyheter

Informations- och bönemejl för Nytt Hopps arbete i Helsingborg

under april 2017

Hej alla medarbetare, understödjare och förebedjare!

 

Basar
På onsdag, 5/4, är det basar på Nytt Hopp. Kom kl 18.30 och dela gemenskapen, köp lotter och bidra till att stödja verksamheten ekonomiskt.

Gitarrer
Tack för gitarrer vi får låna! Det uppskattas mycket av de som får undervisning på tisdagar.

Ny app – Välkommen till Sverige
Vi har haft glädjen att kunna använda oss av en ny app ”Välkommen till Sverige” som går bra att ta ner på mobilen, på språkkaféet. Den lanserades i mars på svenska och arabiska. Norea Sverige står bakom den.

Volontärträff
Under mars har vi haft volontärträffar då vi med lite mer ro fått se varandra och prata om verksamheten. Det är en stor tillgång att ha några som kan komma så ofta som varje gång. De kan få ett större ansvar för en grupp gäster. Ni som har möjlighet att stötta upp någon gång i månaden är också värdefulla. Vi har plats för fler volontärer ifall du känner någon som skulle vilja engagera sig. Kontakta mig genom mejl eller telefon.

Kafégudstjänster och Nybygge Helsingborg
Det är ibland uppemot 30 stycken som hittar till kafegudstjänsterna. Det är roligt att så många kommer. Nästa kaffegudstjänst är först den 30 april då Jan Erik Hector kommer. Men innan dess är det vardagsgudstjänst onsdagen den 19 april kl 19 och enkel gudstjänst den 23 april kl 10. Jonny Bjuremo leder dessa under flagget ”Nybygge Helsingborg” som hade två samlingar i mars. Vardagsgudstjänsten innehöll ett bibelstudium, vittnesbörd, sång och gemenskap. Till högmässa kom ca 30 personer. En del vänner från Åstorp och Eket ordnade med fikat. En ung familj från Helsingborg fanns med och de är villiga att satsa vidare. Berätta om detta för alla ni känner i Helsingborg! På hemsidan Nytthopp.se är det lätt att hitta mer information.

Vårfest med knytkalas
Den 30 mars bjöd Nytt Hopp till vårfest med knytkalas. Vi blev drygt 25 personer som njöt av mat och kakor från olika länder. Tillsammans sjöng vi, utmanades av kluringar och tipsfrågor. Kvällen gick snabbt i goda vänners gemenskap från Sudan, Syrien, Bangladesh, Afganistan, Iran, Peru, Sri Lanka och Indien
Filmvisning
Vi visar film igen på Nytt Hopp den 18 april. Filmen startar kl 16.30.

Temadag
Den 18 maj blir det en tema kväll om ”Kristen tro och islam” på Nytt Hopp. Vi får besök från Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka (EELC). Du får bland annat möta Dawit Tufa som föddes som muslim.

Ledigt rum?
Skulle du vilja hyra ut ett rum till en mycket målmedveten, ödmjuk kille från Syrien? Han har varit en flitig besökare på språkkaféet det senaste året. Han vill ta alla möjligheter att lära sig svenska och förstår att möjligheten öka ifall han bor hos en svensk. Han skulle vilja hyra ett halvår.

På Skärtorsdag kommer Spåkkaféet att vara stängt.

Tackämne:

– för tacksamma gäster som gärna kommer tillbaka
– för vårfesten med knytkalaset
– för att Gud möter oss i Jesus Kristus med sin överflödande kärlek

Böneämne:
– att satsningen i april ska samla människor som längtar efter Gud och gemenskap
– att våra gäster ska få tålamod i väntan på asyl och kraft att inte förlora hoppet om en bättre framtid
– att fler ska känna sig manade att vara med i Nytt Hopps arbete

Tillsammans i bön,
Kristina Runeson, mobil 0702-569216

Skicka gärna ett bidrag:

Nytt Hopp, hyra + löpande utgifter+ delar av Kristinas lön: bg 5389-9092,
ELM Syd, Kristinas lön: bg 917-4418
ELM-BV, bidrag till hyran för NH: bg 476-1144

Vill du bli medlem i Nytt Hopp? Kontakta Nils-Göran Nilsson, nils-goran.nilsson@bvforlag.se

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved