Ansvarsgrupper

Ansvar Kontaktperson
1 Barnverksamhet Henrik Ivarsson, Ros-Marie Westmark fam.mansson@surfia.nu
2 Diakoni Margit Gunnarsson, Karin Andersson, Samuel Bengtsson, Camilla Arvidsson, Christian Jönsson maja.sveng@gunnarssons.be
3 ELMus (musik) Maria Axelsson maria.axelsson123@gmail.com
4 Föreningsstöd Sven-Inge Svensson, Johan Pettersson, Jonny Bjuremo jonny.bjuremo@elmbv.se
5 Prediko- och tältkommitté Karin Andersson karin@gtorpskytte.se
6 Sommarmötet Christer Unosson, Cecilia Åkesson ramnekarr@crossmail.se
7 Stormöten Margit Gunnarsson

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved