Ansvarsgrupper

Ansvar Kontaktperson
1 Barnverksamhet Ros-Marie Westmark, Nils Nilsson, Kristín Ragnarsdóttir, Sofia Ödman
2 Diakoni Ulla Nilsson, Camilla Arvidsson maja.sveng@gunnarssons.be
3 ELMus (musik) Maria Axelsson, Isak Engström maria.axelsson123@gmail.com
4 Fördjupning Ros-Marie Westmark
5 Föreningsstöd Samuel Bengtsson, Margit Gunnarsson, Johan Pettersson
6 Hemsidan Kristina Palmström-Schäder, Eric Schäder hemsidan@elmsyd.se
7 Prediko- och tältkommitté Olle Ottosson karin@gtorpskytte.se
8 Second hand Åhus Camilla Arvidsson, Inga Svensson, Ann-Marie Ekström
9 Second hand Åsljunga Margit Gunnarsson, Karin Roslund
10 Sommarmötet Christer Unosson, Cecilia Åkesson ramnekarr@crossmail.se

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved