Ansvarsgrupper

Ansvar Kontaktperson
1 Barnverksamhet Ros-Marie Westmark, Henrik Ivarsson, Kristín Ragnarsdóttir, Sofia Ödman
2 Diakoni Margit Gunnarsson maja.sveng@gunnarssons.be
3 ELMus (musik) Maria Axelsson, Isak Engström maria.axelsson123@gmail.com
4 Fördjupning Samuel Bengtsson, Ulla NIlsson, Ros-Marie Westmark
5 Föreningsstöd Christer Unosson, Margit Gunnarsson, Johan Pettersson
6 Hemsidan Kristina Palmström-Schäder, Eric Schäder hemsidan@elmsyd.se
7 Prediko- och tältkommitté - karin@gtorpskytte.se
8 Second hand Margit Gunnarsson, Christian Jönsson, Karin Roslund
9 Sommarmötet Christer Unosson, Cecilia Åkesson ramnekarr@crossmail.se
10 Stödboende Samuel Bengtsson

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved