Ansvarsgrupper

Ansvar Kontaktperson
1 Barnverksamhet Bodil Månsson, Emma Branzell, Henrik Ivarsson fam.mansson@surfia.nu
2 Diakoni Margit Gunnarsson, Karin Andersson maja.sveng@gunnarssons.be
3 ELMus (musik) Maria Axelsson maria.axelsson123@gmail.com
4 Föreningsstöd Sven-Inge Svensson, Jonny Bjuremo, Johan Pettersson jonny.bjuremo@elmbv.se
5 Prediko- och tältkommitté Karin Andersson karin@gtorpskytte.se
6 Sommarmötet Christer Unosson, Cecilia Åkesson ramnekarr@crossmail.se
7 Stormöten Margit Gunnarsson

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved