Jesus till barnen

Nätverket Jesus till barnen har sitt ursprung i den planeringsgrupp som stod som inbjudare till barnledarkonferensen i Jönköping 1 – 3 februari 2013. Medlemmar i nätverket är personer från Adventistsamfundet, Bibeln idag, CEF, EFK, ELM Syd, Equmenia Frälsningsarmén, King’s Kids, Livets Ord, Pingst Ung, Salt – Barn och unga i EFS, Svenska Alliansmissionens ungdom och Youngsters.

 

Nätverkets mål och vision:

  • Vi ser hur barn och familjer i Sverige i allt högre utsträckning upptäcker och lär känna Jesus.
  • Vi ser att föräldrar, barnledare och präster/pastorer får bra stöd och goda verktyg för att ge Jesus till barnen och föra barnen till Jesus och förmedla tron och Bibelns berättelse vidare till uppväxande generationer.
  • Vi ser att det finns ett bra tänk för hur man som kyrka och hem, ledare och föräldrar arbetar tillsammans för barnens bästa.
  • Vi ser att det finns ett välfungerande nationellt ekumeniskt nätverk som arbetar utifrån ett ”gudsrikestänk” och som tillsammans över samfundsgränser sprider evangeliet bland Sveriges barn och familjer.

 

På Jesus till barnens hemsida går att läsa mer om vad som är aktuellt. Dessutom publiceras tips och idéer från nätverket via Jesus till barnens YouTube-kanal. Där kan du även hitta material från tidigare konferenser och mycket mer!

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved