Barnen

Vision för ELM Syds barnverksamhet:
Väcka, Undervisa och Stödja barnen i deras tro.

Vi vill…

Väcka
… nå nya barn med evangeliet
… att Jesus ska bli personligt viktig för barnen

Undervisa
… undervisa utifrån Bibeln på ett relevant sätt
… möta barnens tankar i frågor och reflektioner

Stödja
… att barnen ses som en fullvärdig del i Kristi kropp och den kristna gemenskapen
… verka för en vardagskristendom med aktivt böneliv
… förmedla glädje och frimodighet i barns tro
… att barnen ska känna sig hemma och trygga i och stolta över de samlingar och läger som ordnas

Genom…
… hemmet som växtplats
… bra barnverksamhet i förening/församling
… bra lägerverksamhet

Sofia Ödman är anställd som materialansvarig och hon arbetar med att ta fram materiel till barnverksamheten.

Annika Hector Madvig är anställd som Barnverksamhetsinspiratör (BVI) med uppgift  att stödja, samordna, uppmuntra och utmana.

Läs mer om barnverksamheten genom att peka på Verksamhet i menyn, sedan på Barnen och vidare till de olika undersidorna.

Tillbaka till ”Verksamhet”

Här hittar du alla barnlägerdagar i höst!        

Läs mer

Läs om årets Plusläger!

Läs mer

Möt årets sommaranställda!

Läs mer

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved