Barnen

Vision för ELM Syds barnverksamhet:
Väcka, Undervisa och Stödja barnen i deras tro.

Vi vill…

Väcka
… nå nya barn med evangeliet
… att Jesus ska bli personligt viktig för barnen

Undervisa
… undervisa utifrån Bibeln på ett relevant sätt
… möta barnens tankar i frågor och reflektioner

Stödja
… att barnen ses som en fullvärdig del i Kristi kropp och den kristna gemenskapen
… verka för en vardagskristendom med aktivt böneliv
… förmedla glädje och frimodighet i barns tro
… att barnen ska känna sig hemma och trygga i och stolta över de samlingar och läger som ordnas

Genom…
… hemmet som växtplats
… bra barnverksamhet i förening/församling
… bra lägerverksamhet

Sofia Ödman är anställd som materialansvarig och hon arbetar med att ta fram materiel till barnverksamheten samt Barnverksamhetsinspiratör (BVI).

Läs mer om barnverksamheten genom att peka på Verksamhet i menyn, sedan på Barnen och vidare till de olika undersidorna.

Tillbaka till ”Verksamhet”

Nu kan du anmäla dig till sommarens läger

Läs mer

Ta chansen, förlängd ansökningstid!

Läs mer

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved