Barnen

Vision för ELM Syds barnverksamhet:
Väcka, Undervisa och Stödja barnen i deras tro.

Vi vill…

Väcka
… nå nya barn med evangeliet
… att Jesus ska bli personligt viktig för barnen

Undervisa
… undervisa utifrån Bibeln på ett relevant sätt
… möta barnens tankar i frågor och reflektioner

Stödja
… att barnen ses som en fullvärdig del i Kristi kropp och den kristna gemenskapen
… verka för en vardagskristendom med aktivt böneliv
… förmedla glädje och frimodighet i barns tro
… att barnen ska känna sig hemma och trygga i och stolta över de samlingar och läger som ordnas

Genom…
… hemmet som växtplats
… bra barnverksamhet i förening/församling
… bra lägerverksamhet

Sofia Ödman är anställd som materialansvarig och hon arbetar med att ta fram materiel till barnverksamheten samt Barnverksamhetsinspiratör (BVI).

Läs mer om barnverksamheten genom att peka på Verksamhet i menyn, sedan på Barnen och vidare till de olika undersidorna.

Tillbaka till ”Verksamhet”

Ta chansen och anmäl dig!

Läs mer

Här finns allt om barnlägren.

Läs mer

"För att du finns", nu på Spotify !

Läs mer

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved