Föräldrar

Visionen för ELM Syds barnverksamhet är att väcka, undervisa och stödja barnen i deras tro.  Det är det som driver barnverksamheten i missionsföreningarna. Samtidigt är det angeläget att föräldrar är engagerade i barnens kristna fostran. Utan föräldrarnas engagemang i hemmet är barnverksamhetens insatser sårbara.

Barn ägnar större tid hemma än i kyrkan och därmed har föräldrar större möjlighet till att vara förebilder för barnen i tron och i livet och lämna intryck hos barnen. Det är en fantastisk möjlighet för föräldrar men samtidigt kan det kännas som en stor utmaning.

Därför är det viktigt för oss som jobbar inom ELM Syd att ge stöd till det kristna familjelivet i hemmen och hjälpa föräldrar att hitta resurser och få inspiration i sin kristna fostran när det gäller att ge svar på frågor om tron, visa på vem Gud är och stötta barnen i sin personliga relation med Gud.

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved