Om ELM Syd

Vad är ELM Syd?

Evangelisk Luthersk Mission Syd är ett inspirerande nätverk som tillsammans med våra medlemsföreningar arbetar för att alla människor inom vårt verksamhetsområde ska nås av budskapet om Jesus Kristus. Våra medlemmar möter människor där de är, i kärlek och med Jesus som förebild.

ELM Syd och dess styrelse ansvarar i södra Sverige för:

  • Nattvardsfirande inom ELM Syd (mer info i verktygslådan)
  • Prediko- och tältverksamhet
  • Barnverksamhet
  • Inspiration i den lokala föreningsverksamheten
  • Besöksverksamhet och diakoni
  • Årliga stormöten, t.ex. Sommarmötet
  • Sång- och musikverksamhet

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved