Diakoni

Mötesplatser för invandrare och svenskar

Meeting places for immigrants and Swedes

Språk och gemenskap, Lund
På torsdagar är det öppet hus kl 14- 17 för den som vill öva svenska språket. Flera volontärer finns på plats för att ge en så personlig hjälp som möjligt. Under eftermiddagen erbjuds gäster och volontärer att delta på en andakt i bönerummet. Det bjuds på fika och det är ingen föranmälan för gäster.
Språk och gemenskap drivs av föreningen Filippi (KFF- Kristna Föreningen Filippi) i Lund och har sina lokaler på Sandgatan 14 B. www.filippi.nu

Language and Fellowship, Lund
On Thursdays there is an open house at 14 to 17 for those who want to practicse the Swedish language. Several volunteers are present to provide a more personalized encounter. During the afternoon, guests and volunteers are invited to participate in a moment of Prayer and songs (voluntarily). Refreshments are served (fika) and the guests don´t have to register.
Language and Fellowship is run by the Association Filippi (Christian Association Philippi) in Lund and has its premises at Sandgatan 14 B. More information at www.filippi.nu

Tillbaka till ”Verksamhet”

  Vad är Eat and Talk?  

Läs mer

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved