Diakoni

Samtal med präst

Talk with a priest

ELM Syd vill erbjuda alla som längtar efter samtal att ringa onsdagar kl 18-20 eller sända sms eller mail för bokning.
Skriv gärna ner din längtan och oro så ber vi för detta varje vecka.
Jonny Bjuremo, präst 070-2707695 eller jonny.bjuremo@elmbv.se

ELM Syd would like to give all those who long for a conversation to call Wednesdays between 18.00-20.00 or to send a textmessage or e-mail to make a booking.
Please, write down your concern and worries and we will pray for them every week.
Jonny Bjuremo, priest 070-2707695 or jonny.bjuremo@elmbv.se

Mötesplatser för invandrare och svenskar

Meeting places for immigrants and Swedes

Språk och gemenskap, Lund
På måndagar är det öppet hus kl 14- 17 för den som vill öva svenska språket. Flera volontärer finns på plats för att ge en så personlig hjälp som möjligt. Under eftermiddagen erbjuds gäster och volontärer att delta på en andakt i bönerummet. Det bjuds på fika och det är ingen föranmälan för gäster.
Språk och gemenskap drivs av föreningen Filippi (KFF- Kristna Föreningen Filippi) i Lund och har sina lokaler på Sandgatan 14 B. www.filippi.nu

Language and Fellowship, Lund
On Mondays there is an open house at 14 to 17 for those who want to practicse the Swedish language. Several volunteers are present to provide a more personalized encounter. During the afternoon, guests and volunteers are invited to participate in a moment of Prayer and songs (voluntarily). Refreshments are served (fika) and the guests don´t have to register.
Language and Fellowship is run by the Association Filippi (Christian Association Philippi) in Lund and has its premises at Sandgatan 14 B. More information at www.filippi.nu

Nytt hopp för kvinnor, Helsingborg
Nytt hopp för kvinnor är en social gemenskap för kvinnor från hela världen. Vi samlas på Nytt Hopp, Bollbrogatan 8, bakom stadsbiblioteket, Helsingborg. www.nytthoppforalla.se, 042-14 57 22

Women of hope is a social community from all over the world. We meet at Nytt Hopp, Bollbrogatan 8, behind the public library, Helsingborg. www.nytthoppforalla.se, 042- 14 57 22

Språkkaféet – Språk och gemenskap, Helsingborg Bollbrogatan 8
Språk och gemenskap är ett språkcafé för dig som vill öva på att prata svenska, få hjälp med svenskläxan och dela gemenskap med andra. Vi vill även ge möjlighet till bön. Vi har öppet varje tisdags- och torsdagseftermiddag mellan kl. 14:00-17:00. Ingen föranmälan behövs och det är gratis.
Varmt välkommen!

Språkkaféet Språk och gemenskap drivs av föreningen Nytt Hopp för alla i Helsingborg och har sina lokaler på Bollbrogatan 8 bakom biblioteket.

Language and Community is a language café for those who want to practice their Swedish, get help with Swedish homework and share fellowship with others. We also provide an opportunity for prayer. We are open every Tuesday and Thursday afternoon at 14:00 to 17:00. No registration is required and it’s free of charge.
A warm welcome!

Tillbaka till ”Verksamhet”

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved