Styrelsen informerar

Styrelsemöte 9 maj

ELM Syds styrelse samlades till digitalt styrelsemöte den 9 maj.

Årsmöte

Vi fastställde datum för ELM Syds årsmöte, vilket vi hoppas kunna hålla i Ängelholm den 10 oktober. Det var en dag som också passade missionsgården Strandhem och Åhus missionsgård. Ombuden är med på alla tre årsmöten. Om det är fortsatta restriktioner vid den tidpunkten, att man får samlas som mest 50 personer får vi organisera årsmötet på ett annat sätt.

Barnverksamhet

Vi pratade också om hur vi ska organisera barnverksamheten fortsättningsvis. Samtal har förts med missionsgården Strandhem om vi kan ta något gemensamt ansvar för barnverksamheten. Vi hoppas kunna ha ett möte snart med samtliga missionsgårdar för att kartlägga behovet. Behövs det vara en barnledaransvarig på varje gård? På vilket sätt ska ELM Syd ha det övergripande barnledaransvaret? Tanken är att vi kommer att annonsera efter en ny medarbetare som barnverksamhetsinspiratör efter sommaren.

Barnläger i sommar

Vi pratade också om de nya rekommendationer som nu har kommit ut från folkhälsomyndigheten om barnläger under sommaren, att man bör undvika att ha läger för barn från olika delar av landet, utan planera för regionala läger. Man avråder resor över två timmar. ELM Syds styrelsen vill att planerade barnläger genomförs, men vill framhålla att det är viktigt att följa myndigheternas rekommendationer.

Varje gård har ett ansvar här. Kristina Palmström Schäder och Ulrica Priebe är kontaktpersoner och bollplank från ELM Syd för frågor kring hur man ska tänka kring gränsdragningar i förhållande till folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Fyra sommarbarnledare har anställts för att medverka vid barnlägren i sommar. De handleds av Kristina Runeson.  Det är Vilma Bergström, Tindra Ekström, Vilhelm Grimberg och Johanna Yngvesson.

Jonny Bjuremo informerade om sitt arbete, där han tillsammans med Matteus Sandell gör ett program: ”Glada nyheter mitt i veckan”, vilket läggs ut på hemsidan varje vecka. David och Frida Andersson är behjälpliga med allt det tekniska, vilket är en stor tillgång. Vi är tacksamma för deras arbete och engagemang.

Sommarmöte 2020

ELM Syds sommarmöte kommer äga rum under helgen 18-19 juli. På grund av rådande restriktioner kommer vi dock inte kunna samlas på det sätt som vi har kunnat göra under tidigare år. Istället kommer sommarmötet sändas live digitalt via ELM Syds hemsida.

Gudstjänster via internet

Vi kan konstatera att flera föreningar har börjat ta för vana att på olika sätt sända sina gudstjänster digitalt. Det är gott att se! Av dessa föreningar är det flera som använder sig av Facebook för att antingen sända gudstjänsterna direkt eller att delge information om dem.

För de av era föreningsmedlemmar som eventuellt inte har tillgång till Facebook vill vi informera om att det är (förhållandevis) enkelt att starta ett konto där, även för den som som saknar erfarenhet av sociala medier. Här hittar du en manual hur du gör. Denna manual kan även nås via nyheten ”Alternativ till gudstjänster och söndagsskola”.

Som nämnts i tidigare utskick från Jonny Bjuremo kan ett alternativ för den som i nuläget inte har möjlighet att dela gudstjänstgemenskap vara att ordna samling via telefon. Tips på hur detta kan genomföras rent praktiskt finns på följande länk: https://www.elmbv.se/gemenskap-trots-corona/

Christer Unosson/ ordf. ELM Syds styrelse

 

Styrelsemöte 21 mars

Vid senaste styrelsemötet på Strandhem den 21 mars, då de flesta var närvarande via webben
(google meet) Det fungerande över förväntan med bra ljud- och bildöverföring.

Styrelsen beslutade återanställa Kristina Runeson från den 1 september så att arbetet på Nytt
Hopp och i Lund kan fortsätta. Vi ser att det utåtriktade arbetet som bedrivs främst bland
nyanlända är mycket värdefullt. Mission på hemmaplan.

Vår ekonomi ser igen bättre ut efter att vi erhållit ett testamente och några större kollekter.
Vidare har försäljningar av såväl Attarps missionshus som Hishults bidragit till att vi har
vågat återanställa. Vi är tacksamma till Gud att han har sett till våra behov. Vi har också gjort
det möjligt att ge gåvor till Kristinas tjänst genom en riktad insamling. Mer information om
detta ges på vår hemsida under nyheten ”Ge en gåva till Nytt Hopp” och på facebook.

Styrelsen godkände även bokslut, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan 2020. Budget
för 2021 antogs. Dessa dokument kommer att föreläggas årsmötet för beslut.

Christer Unosson/ ordf. ELM Syds styrelse

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved