Månadsturer

Månadsturer & stugmöten
ELM Syd har månadstursverksamhet på många platser vilket fordrar många engagerade predikanter och hem. Det är vår vision att vi ska inspirera nya hem att växa in i detta med en förnyad verksamhet. ELM Syd samordnar också missionsmötena i Skåne och Blekinge.

Månadsturerna är mer än en 100-årig verksamhet som vi från ELM Syds sida gärna vill fortsätta med och även börja på nya platser. Om du som läser detta någon gång har funderat på att upplåta ditt hem för samling kring ordet. Tveka inte att höra av dig till predikantkallarna eller till någon i ELM Syds styrelse för att få hjälp med att samtala kring upplägget. Jag tror att det är viktigt att man får prova sig fram.

Christer Unosson, ordförande

Kontaktuppgifter

Blekinge: Magnus Pettersson 0454-170 48, 0733-681891

Nordöstra Skåne: Rune Giselsson 0433-168 47

Norra och Västra Skåne/Halland/Småland: Jan-Erik Hector 0733-238869
Platserna finns under tur 1 och tur 2.

Missionsmöten i Blekinge: Bengt Jämstorp 0454-469 26, 0702 689302

Se kalendern

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved