Tro och vision

ELM Syd vill…

 • ha en samordnande funktion genom att i ständig dialog med medlemsföreningarna erbjuda predikan och annan fördjupande bibelundervisning, själavård och sakramentsförvaltning.
 • ha en inspirerande funktion genom att skapa mötesplatser av olika slag, där en mångfald av människor får ny kraft för det vardagliga livet och nya idéer för verksamheten.
 • ha en stödjande funktion genom att erbjuda utbildning och resurser för barnverksamhet, sång- och musikverksamhet, böne- och gudstjänstliv, diakoni och evangelisation för att därigenom stärka nätverket av medlemmar och vinna nya människor för Kristus.

ELM Syd utgör en tydlig del av Sveriges växande kristenhet, och stödjer nyplantering av kristna gemenskaper.

ELM Syd är ett inspirerande nätverk som tillsammans med våra medlemsföreningar arbetar för att alla människor inom vårt verksamhetsområde ska nås av budskapet om Jesus Kristus. Våra medlemmar möter människor där de är, i kärlek och med Jesus som förebild.

 

ELM Syds verksamhetsplan för 2022

 

Övergripande

 • ELM Syd arbetar med löpande sammanträden i styrelse och AU för att fortsätta och stödja verksamhet.
 • ELM Syd utreder årligen behovet av anställningar för att övriga mål och visionen ska kunna uppnås.
 • ELM Syd vill stärka de ekumeniska banden i regionen och vara med i mötesplatser där vi möts, ber och samtalar om gemensamma svårigheter och får inspiration.
 • ELM Syd vill arbeta med vad vår roll i ELM-sfären är genom att lyfta fram och arbeta med ämnena: överbrygga generationsgränser, sång och musik, hantera utanförskap, främja hemgrupper, samt själavård. Dessa ämnen är hämtade från framtidskommissionen.

ELMUS

 • Arbetar för att ordna en konsert med ELMus körer.
 • Arbetar för att ordna en körledarträff.
 • Arbetar för att ordna en inspirationsdag för sång och musik.
 • Planerar och genomför musikalisk medverkan på sommarmötet.
 • Arbetar för att det ska finnas körer för barn och ungdomar.
 • Undersöker behovet av en anställd musikkonsulent.

Barnverksamhet

 • ELM Syd fortsätter att ha en anställd, med ansvar för material (30%) och har rekryrerat  en anställd som har ansvar för samordning (80%) av barnverksamheten fr o m juli 2022.
 • Projektanställa några sommaranställda och arvoderar vid behov lägervärdar.
 • Tar genom en representant (Sofia Ödman) del i större ekumeniska satsningar för att sprida Jesus till barn i Sverige (tex Skatten och Jesus till barnen)
 • Bistå via hemsidan med tips, material och idéer för barngrupper och familjer genom samarbete med barntidningen Droppen.

Diakoni

 • Fortsätter arbetet med att driva vår second hand-butik, Nytt Liv, och där arbeta med att göra Jesus känd bl.a. genom café-verksamhet och att sprida program till våra föreningar i närområdet, samt tidningar. Överskottet fördelas lika mellan ELM Syd, ELM-BV och Strandhem.
 • Vill under året aktivt lyssna vart Gud leder oss med boendet med stöd, Glansaboendet. Framför allt handlar detta om Ukraina-krisen och när vi ska gå tillbaka till utgångsplanen.
 • Vill arbeta med själavård, bland annat genom att anordna temakväll och att prata om det med föreningsledare.

Föreningsstöd och inspiration

 • Undersöker ett utökat samarbete med ELU för att underlätta övergången från ELU till missionsföreningarna, genom t.ex. stöd till föreningarna och konferenser för unga vuxna.
 • Anordna möten mellan föreningsledare där aktuella ämnen diskuteras.

Fördjupning

 • Vill utveckla fördjupning i smågrupper där man samtalar om aktuella trosämnen och personlig fördjupning genom själavård.

Prediko- och tältverksamhet

 • Planerar för månadsturer/stugmöten och tältmöten som tidigare.

Stormöten

 • Samlar barn, unga, medelålders och äldre över föreningsgränserna till stormöten. I år planerar Malmöföreningen en gudstjänst på söndagen i samband med lördagens årsmöte. Sommarmötet kommer att anordnas av Hässleholmsföreningen på Strandhem.

Arkivering

 • Fortsätter arbetet med arkivering av föreningsmaterial hos Skånes Arkivförbund. Planen är också att nerlagda föreningar skall börja komma med sitt material.

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved