Poddar

Apologiapodden, t.ex. avsnittet om apologetik och föräldraskap.

Bibelnidag, t.ex. avsnittet om tron i hemmet och apologetik för barn.

Hemmasnack – ges ut av Salt.

Roseniuskyrkan t.ex. tre avsnitt från den 31:e oktober 2022:

  • Prata med barn om… nattvarden.
  • Prata med barn om … barnbiblar.
  • Prata med barn om… genus.

Tro i familien – ges ut av LMBU (Luthersk Missions Børn og Unge) i Danmark. Poddens önskemål är att uppmuntra och inspirera föräldrar till att dela den kristna tron med sina barn.

Tha Natasha Crain Podcast, t.ex. Practical Tips for Teaching Kids Apologetics at Home. Från den 23:e augusti 2021.

Mama Bear Apologetics en podd som riktar sig till mammor.

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved