Resurs i hemmet

Hemmatid – En kortlek med samtalsfrågor för familjer hjälper familjer att skapa tillfälle för meningsfulla samtal, bygga på familjers relationer i hemmet eller bidra till skratt i familjen. Dessutom finns Hemmatid – En kortlek med samtalsfrågor för par som har samma syfte som familjekorten.

Hemmatid är samarbete mellan Salt och Bibeln idag. Tankar om korten finns här och det går att beställa dem här.

 

Hjemvejen

HjemVejen är en gratis resurs till föräldrar som vill prata om tro med sina barn och tillsammans lära mer om Gud. HjemVejen ges ut av LMBU (Luthersk Missions Børn og Unge) i Danmark och innebär ark som har fyra fasta element:

  • En liten text om Gud, som kan läsas högt i familjen.
  • Frågor till samtal.
  • En kort bön.
  • En uppgift, som kan lösas av själva barnen eller av barn och vuxna tillsammans.

Arken går att välja utifrån barnens ålder, barn (5 – 9 år) och juniorer (10 – 12 år).

 

Sida vid sida

Bibelläsningstips för familjer eller bibelläsningsplan där man väljer plan utifrån barnens ålder, yngre och/eller äldre barn.

 

Bibelmaraton

Samla familjen och läs Bibeln vid 150 tillfällen – det blir ca tre gånger i veckan under ett år. På ett lekfullt sätt får familjen en god bibelläsningsvana.  Den ökar barns bibelkunskap och möjlighet att lära känna Jesus och möta hans kärlek. Färglägg en prick för varje gång ni läser och gör en ”happening” vid varje etappmål. Det finns mycket att upptäcka genom att läsa Bibeln tillsammans. Premierna uppmuntrar er att komma till nästa etappmål. Försök hitta en tid då så många i familjen som möjligt kan vara med på läsningen.

Mer information: https://droppen.elmbv.se/nyheter/bibelmaraton-for-hela-familjen/

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved