Identitet och organisation

Evangelisk Luthersk Mission Syd (ELM Syd)är en sammanslagning av Nordöstra Skånes Missionsförening, NSM, bildad 1858, och Evangelisk Luthersk Mission sydväst, ELMsv, (före 1997 benämnd Hässleholms Lutherska Missionsförening, HLM), bildad år 1860.
Föreningarna bildades när stora väckelser drog fram över norra Skåne och södra Småland. Kristna föreningar bildades på många orter och dessa båda missionsföreningar bildade då ett nätverk för dessa. Deras uppgift skulle vara att samordna arbetet mellan de lokala föreningarna och inspirera till gemensamma projekt m m.
Idag heter vi ELM Syd och är ett fortsatt inspirerande nätverk som tillsammans med våra medlemsföreningar arbetar för att alla människor inom vårt verksamhetsområde ska nås av budskapet om Jesus Kristus. Våra medlemmar möter människor där de är, i kärlek och med Jesus som förebild.


Jesusglädje

Jesus är centrum i våra liv. Gud inkarnerades i tid och rum. Hans uppdrag var det största som någonsin existerat – att återupprätta kontakten mellan Gud och människa. Genom synden hade kontakten mellan Gud och människa brutits. Genom Jesus död på ett kors och uppståndelsen från graven är vägen tillbaka till Gud öppen, alla hinder är borta.
Frågan är bara om vi vill gå den vägen. Vi har ett val!
Jesus vill genom förlåtelsen ge oss den största glädjen och fullaste friden!

Bibeltillit

Gud beslöt att meddela sig med oss i sitt Ord – bibeln. Därför kan vi veta något om honom och därför är bibeln avgörande för tron.

  • Genom bibelordet uppstår och fördjupas tron, ett medel för nåd
  • Bibelordet är källan till vad vi tror på; den självklara auktoriteten i trosfrågor
  • Bibeln ger vägledning till det rätta livet; ett liv efter Guds vilja

Missionsiver

ELM Syd vill inspirera hem och föreningar, enskilda och grupper att på olika sätt sprida budskapet om Jesus vår Frälsare.

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved