Identitet och organisation

Jesusglädje
Jesus är centrum i våra liv. Gud inkarnerades i tid och rum. Hans uppdrag var det största som någonsin existerat – att återupprätta kontakten mellan Gud och människa. Genom synden hade kontakten mellan Gud och människa brutits. Genom Jesus död på ett kors och uppståndelsen från graven är vägen tillbaka till Gud öppen – hindren borta. Frågan är bara om vi vill gå den vägen. Vi har ett val!
Jesus vill genom förlåtelsen ge oss den största glädjen och fullaste friden!

Bibeltillit
Gud beslöt att meddela sig med oss i sitt Ord – bibeln. Därför kan vi veta något om honom och därför är bibeln avgörande för tron.

  • genom bibelordet uppstår och fördjupas tron, ett medel för nåd
  • bibelordet är källan till vad vi tror på; den självklara auktoriteten i trosfrågor
  • bibeln ger vägledning till det rätta livet; ett liv efter Guds vilja

Missionsiver
ELM Syd vill inspirera hem och föreningar, enskilda och grupper att på olika sätt sprida budskapet om Jesus vår Frälsare.

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved