Anställda

Namn Befattning
1 Sofia Ödman Barnverksamhetsinspiratör - material sofia.odman@elmsyd.se
2 Matteus Sandell Stadsmissionär i Helsingborg missionisverige@gmail.com
3 Annika Hector Madvig Barnverksamhetsinspiratör annika.madvig@elmsyd.se
4 Jonny Bjuremo Föreningsinspiratör jonny.bjuremo@elmbv.se
5 Stefan Nyholm Tillf. redaktör Till Liv stefan.nyholm@tillliv.se

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved