Nattvardsfirande

Följande är det som är antaget av styrelsen ang Nattvardsfirande inom ELM Syd från Lars-Åke Nilsson.
Alla föreningar är välkomna att kopiera detta och ta in det på sina hemsidor.

 

”Att få del av Kristus själv i brödets och vinets gestalt är viktigt för ett sunt och rikt kristet liv. För att ge våra gudstjänstbesökare tillgång till Herrens måltid firar därför flera av våra föreningar sedan en tid regelbundet Högmässa.
I vissa föreningar sker det en söndag per termin i andra en söndag i månaden.

Dessa nattvardsgångar firas enligt Svenska kyrkans ordning och leds av någon av Svenska kyrkans präster.
De är förankrade hos biskopen i Lund och firas med kyrkoherdens/församlingsherdens samtycke.”

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved