Diakoni i ELM-syd

 

 

ELM-syd har ett nätverk av föreningar som arbetar aktivt och konstruktivt lokalt och regionalt i södra Sverige. Varje förening har olika typer av verksamhet som formas utifrån de lokala behoven och de resurser som finns. Nu vill ELM-syd presentera dessa aktiviteter för att fler föreningar ska få möjlighet att öppna upp för nya verksamhetsgrenar i sina respektive föreningar.

Alla kristna har en längtan efter att räcka en hand till personer i utsatta positioner. ELM-syd bedriver i huvudsak predikoverksamhet, sång- och musikverksamhet, barnverksamhet samt anordnar regionala stormöten. Detta enligt ELM-syds stadgar. Till detta kommer även att stödja och bedriva diakonalt arbete.

 

I april 2019 samlades representanter för ELM-syds föreningar i Hässleholms missionshus för att lyssna till några exempel på diakonal verksamhet inom ELM-syd. Här följer utdrag från denna samling som ses som början till en samordning av det diakonala arbetet inom ELM-syd.

 

Henrik Nilsson berättade om projektet Mosaik i Lund. Det är en verksamhet som riktar sig till ensamkommande flyktingar. Mosaik började under hösten 2016 och här bjuder man in personer i studentåldern. Det är främst killar som kommer till Mosaik. Här erbjuds hjälp med läxläsning, spela spel, umgås och skapa förutsättningar att komma i in det svenska samhället. De volontärer som hjälper till kommer från olika föreningar. I Lund finns föreningen Filippi som har lämpliga lokaler. Kostnaden för verksamheten täcks av privat personer. Mosaik försöker etablera kontakt mellan ensamkommande och vanliga svenska personer utan att något beroendeförhållande uppstår.

 

Kristina Runesson gav oss en inblick i Nytt Hopps arbete i Helsingborg. Kristina började sin anställning år 2012. Varje tisdag och torsdag håller språkcaféet Nytt Hopp öppet. Då kommer det ungefär 25-30 personer från olika delar av världen. Till sin hjälp har Kristina en lång rad volontärer som hjälper till med språkundervisning och servering. Här får personer hjälp med läxor, kontakter med myndigheter och erbjuds ta del i gemenskapen. Man inbjuder även till andakt och en gång i veckan visas en film om Jesus. Genom detta vill Nytt Hopp presentera vad som driver dem att arbeta med språkcafé. Nytt Hopp vill främst skapa goda relationer genom att hjälpa till med språkinlärning och sedan, förhoppningsvis, skapa en nyfikenhet för kristen tro. På tisdagens förmiddag samlas en grupp kvinnor som lagar mat tillsammans och här ges tillfälle att be en kort bön. Vännerna från andra kulturer lever under kontroll och någon gång har imamen kommit in på caféet för att notera vilka som deltar.

 

Gunilla Göransson gav exempel från Vittsjö där en liknande verksamhet pågår. Där har de kristna på orten gått samman för att hjälpa de nyanlända. Även andra föreningar har anslutit till verksamheten vilket är mycket positivt för hela bygden. Här ges möjlighet till bibelundervisning. Några väljer att slå sig ner i trakten medan andra flyttar till större städer. I Vittsjö kommer det nya hela tiden medan man på andra platser märkt av en viss avmattning av nyanlända.

 

I flera av ELM-syds föreningar pågår språkundervisning för nyanlända. Trenden är densamma på alla platser. Tidigare var tillströmningen stor men nu avtar den mer och mer. Frågan är vad som ska ersätta denna gren av diakoni i ELM-syd. Många frivilliga volontärer har gett av sin tid vilket är imponerande. Goda relationer har skapats mellan muslimer och kristna.

 

Annika Nilsson från ELF, Evangelisk-Luthersk-Förening i Kristianstad, gav oss en hälsning från ett liknande arbete. Här har man sedan 2015 bjudit in nyanlända till en öppen verksamhet. I början kom det mellan 50-60 personer och det fanns alltid 10-15 volontärer som hjälpte till. Här fick de nyanlända hjälp med språkträning, spela instrument och lyssna till ett aktuellt tema. Man lagade även mat från olika kulturer. Även i ELF har man upplevt en tydlig nedgång i antalet deltagare. Numera kommer det som mest 10 personer som möts av några få volontärer. ELF fortsätter även under hösten 2019 och träffarna innehåller nu även en bibelberättelse och kort gemensam andakt. Annika poängterade att Äntligen tisdag har gett alla inblandade en ny förståelse för andra kulturer.

 

 

Magnus Nilsson hade kallats till samlingen i Hässleholm för att berätta om sina besök i fängelset. Han började med att uppmuntra fler att besöka häkten och fängelser i södra Sverige. Magnus har besökt fängelset i Kristianstad under en period av snart 30 år. Imponerande. Han ser detta som sin kallelse från Gud att tjäna sin nästa. Magnus är samordnare för en grupp av 5-9 personer som besöker fängelset varannan onsdag. Då tar gruppen med sig glass, kaffe och bröd. Man utgår från söndagens texter för att få igång ett samtal. Det som imponerar är att gruppen kommer ideellt och avsätter tid till samtal. Det har hänt att personer faller i gråt inför gruppen när de förstår att allt sker på frivillig basis. Magnus var till en början upptagen av vad han skulle säga men har nu förstått att det är precis tvärtom. Gud ger gruppen kraft, glädje och uthållighet i mötet med de intagna personerna. Magnus informerad om Sveriges långa häktningstider. Här finns det enorma behov av medmänsklighet och kärlek.

 

Katarina Nilsson från Ängelholm bjöd in oss till ett besök på café Oasen.

År 2010 öppnade caféet då kommunens härbärge minskade sina öppettider för att efter ett par år helt lägga ner verksamheten. När fastigheten, som ligger som närmaste granne till missionshuset, senare lades ut till försäljning väcktes tanken att köpa den och i samarbete med andra kyrkor öppna ett härbärge med stöd av kommunen. Kommunen visade ett svalt intresse och bland kyrkorna var det Pingstkyrkan som var intresserade.

Även om den storslagna idén inte fick gehör blev det ett samarbete med Pingstkyrkan som sedan dess har två trogna kvinnor som medarbetare vid caféet och ibland besök av pastorn och andra medlemmar.

Två dagar i veckan är caféet öppet för hemlösa, missbrukare och ensamma personer. Oasen besöks av runt 20 personer varje gång och behovet bara ökar. Föreningen i Ängelholm har tagit ett beslut på att ta emot människor som lider av utanförskap. Katarina gav några gripande exempel från personer hon möter under veckorna. Någon har blivit helt drogfri och etablerat sig i samhället medan andra dagligen kämpar med sitt drogmissbruk. Vännerna på Oasen drivs av en tydlig övertygelse att för Gud finns det inga hopplösa fall. Katarina efterlyser fler volontärer som förstår vad det innebär att leva i hemlöshet och droger. Här har vi som kristna ett stort ansvar på våra respektive platser. Matteus Sandell, stadsmissionär i Helsingborg, kommer att arbeta på Oasen Ängelholm varje måndag.

 

Karin Andersson från Kulla föreningen i Blekinge berättade om den livaktiga hobby-verksamheten. I ELM-syd inbjuder flera föreningar till hobby varje vecka. Kulla är ett exempel på att det går att driva hobby även i denna tid. Föreningen i Kulla var på väg att lägga ner verksamheten men tog ett beslut om fortsättning. Detta visade sig vara framgångsrikt och lyckat. Nyligen flyttade några unga personer till trakten som var villiga att hjälpa till vilket blev ett stor lyft för föreningen. Varje torsdag under terminen kommer det omkring 15 barn i varierande åldrar. Föreningen har ett gott rykte i byn vilket innebär att det inte är svårt att rekrytera till hobbyn. Varje år är det en julavslutning i missionshuset då även en stor skara anhöriga kommer med. Detta visar att byns folk är positiva till verksamheten. Det svåra är att gå vidare med barnen och deras familjer. Föreningen har gjort försök att bjuda barn och föräldrar till barnläger på Åhus missionsgård men inte lyckats.

 

Till sist fick vi en hälsning av Arthur och Ingrid Einarsson som flitigt reser runt och ger evangeliet i form av sång och predikan på äldreboenden. ELM-syd har en imponerande spridning på en lång rad orter med just andakter på servicehus och äldreboenden. Det är viktigt att det är samma personer som dyker upp för det skapar goda relationer. I regel är all personal positiv till verksamheten. De boende är glada och tacksamma över att få sjunga de gamla, kända sångerna och lyssna till ett Guds ord. Paret Einarsson finns med både i Skåne och i Blekinge. De längtar efter att fler frivilliga ansluter eftersom de flesta aktiva uppnått en hög ålder. De kontakter som ELM-syd har med institutionerna bör upprätthållas eftersom det visat sig svårt att etablera nya kontakter.

 

Samlingen i Hässleholm avslutades med orden från Jesaja 63:7

”Herrens nådegärningar vill jag förkunna, ja, Herrens lov, efter allt vad Herren har gjort mot oss, det överflödande goda mot Israels hus, som han gjort mot dem efter sin barmhärtighet och sin nåds rikedom.”

 

Har du tankar och funderingar var frimodig och ta kontakt med någon av följande personer:

 

Kontaktuppgifter:

 

Språkcafé, Mosaik, arbete med nyanlända

Kristina Runesson, Lund, Helsingborg, kristina.runeson@telia.com , 070-2569216

Henrik Nilsson, Lund,  henrik.nilsson1987@gmail.com , 0730-584528

Gunilla Göransson, Vittsjö,  bengt-g.goransson@tele2.se , 070-7567855

Annika Nilsson, Kristianstad, ordtillanni@gmail.com ,  0760-576679

 

Besök i fängelse och häkten

Magnus Nilsson, Hanaskog, magnus@mmnilsson.se, 0733-163811

 

Öppen verksamhet bland hemlösa och missbrukare

Katarina Nilsson, Ängelholm,  katarinasven@outlook.com, 070-4383595

 

Pannkakskyrkan

Anders Ekström, Hässleholm, al.eks@tele2.se, 070-0923991

 

Andakter på äldreboenden

Ingrid Einarsson, Åhus, einarssons@gmail.com, 070-870 2361

 

Själavård, samtal

Ola Goldenryd, ola.golderyd@gmail.com, 070-9174292

 

Diakoni ELM-syd

Karin Andersson, karintorsabjorke@gmail.com, 070-9170905

Maja Gunnarsson,  maja.sveng@gunnarssons.be, 0731-80 38 67

 

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved