Nyheter

Under våren kommer det erbjudas gudstjänster i Helsingborg några söndagar kl 10 och onsdagar kl 19 med efterföljande enkelt fika.

Nästa gång är söndagen den 21 maj klockan 10.00.

I fokus står undervisning, sång, bön, samtal och vittnesbörd.

Du som besökare har stora möjligheter att påverka dessa och vara en aktiv deltagare.

Huvudsaklingen kommer Jonny Bjuremo att leda dessa gudstjänster och han är öppen för synpunkter och förslag.

Adress: Bollbrogatan 8, Helsingborg

Kontakta Jonny Bjuremo

Material för den som önskar sprida information:

Affisch, A3

Flyers, A6, A5

Datum för gudstjänsterna:

Onsdag 15 mars kl. 19.00 Jonny Bjuremo

Söndag 19 mars kl. 10.00 Jonny Bjuremo, nattvard

Onsdag 19 april kl. 19.00 Jonny Bjuremo

Söndag 23 april kl. 10.00 Samuel Petersson

Söndag 21 maj kl. 10.00 Erik Andersson

Du är välkommen! Du är viktig!

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved