Barnen

Vision för ELM Syds barnverksamhet:
Väcka, Undervisa och Stödja barnen i deras tro.

Vi vill…

Väcka
… nå nya barn med evangeliet
… att Jesus ska bli personligt viktig för barnen

Undervisa
… undervisa utifrån Bibeln på ett relevant sätt
… möta barnens tankar i frågor och reflektioner

Stödja
… att barnen ses som en fullvärdig del i Kristi kropp och den kristna gemenskapen
… verka för en vardagskristendom med aktivt böneliv
… förmedla glädje och frimodighet i barns tro
… att barnen ska känna sig hemma och trygga i och stolta över de samlingar och läger som ordnas

Genom…

Hemmet som växtplats

Bra barnverksamhet i förening/församling

Bra lägerverksamhet

Sofia Ödman är anställd som materialansvarig och hon arbetar med att ta fram materiel till barnverksamheten.

ELM Syd har för avsikt att anställa en Barnverksamhetsinspiratör (BVI) som har till uppgift att stödja, samordna, uppmuntra och utmana.

Läs mer om barnverksamheten genom att peka på Verksamhet i menyn, sedan på Barnen och vidare till de olika undersidorna.

31 maj – 3 juni har ELM-BV årskonferens i Örkelljunga. För barnen finns särskilda samlingar. Läs om dem här!

Här finns en kort presentation av årets sommaranställda.

Läs mer

Slutat sexan men har inte konfirmerats? the_ID

Läs mer

Här hittar du en folder för årets barnläger på våra missionsgårdar.

Läs mer

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved