Barnen

Vision för ELM Syds barnverksamhet:
Väcka, Undervisa och Stödja barnen i deras tro.

Vi vill…

Väcka
… nå nya barn med evangeliet
… att Jesus ska bli personligt viktig för barnen

Undervisa
… undervisa utifrån Bibeln på ett relevant sätt
… möta barnens tankar i frågor och reflektioner

Stödja
… att barnen ses som en fullvärdig del i Kristi kropp och den kristna gemenskapen
… verka för en vardagskristendom med aktivt böneliv
… förmedla glädje och frimodighet i barns tro
… att barnen ska känna sig hemma och trygga i och stolta över de samlingar och läger som ordnas

Genom…

Hemmet som växtplats

Bra barnverksamhet i förening/församling

Bra lägerverksamhet

 

Sofia Ödman är anställd som materialansvarig och hon arbetar med att ta fram materiel till barnverksamheten.

ELM Syd har för avsikt att anställa en Barnverksamhetsinspiratör (BVI) som har till uppgift att stödja, samordna, uppmuntra och utmana.

Läs mer om barnverksamheten genom att peka på Verksamhet i menyn, sedan på Barnen och vidare till de olika undersidorna.

Jag heter Rebecka Göransson och bor i Kristianstad där jag studerar till ämneslärare i matematik, biologi och kemi. the_ID

Läs mer

ELM Syd vill gärna anställa dig som har god kännedom om ELMs verksamhet och ett hjärta för barnen! Läs mer om BVI

Läs mer

Affisch för nedladdning Mer detaljer finns på: jesustillbarnen.se/

Läs mer

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved