Boende med stöd

Glansaboendet

Efter sommaren 2021 tog arbetet fart kring boendet med stöd och Pernilla Arvidsson kom med och har gått in i en halvtidsanställning som föreståndare. Under hösten 2021 klarnade också platsen och från årsskiftet började vi hyra villan på Åhus missionsgård. Målet är nu att ställa i ordning tre platser där kommuner kan placera de, som för en tid, behöver boende med stöd.

För tillfället härbärgerar vi en familj från Ukraina.

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved