Missionsföreningar

Här finns de missionsföreningar som är anslutna till ELM Syd.

Kristna Föreningen Filippi

Ordförande: Timotheus Heule

Sandgatan 14C
223 50 Lund
0411-564816, 0738-540730
www.filippi.nu

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved