Missionsföreningar

Här finns de missionsföreningar som är anslutna till ELM Syd.

Kristna Föreningen Filippi, ELM Lund

Ordförande: Oskar Wikdahl

Filippi: 046-143560
Sandgatan 14C
223 50 Lund
0738-522751
www.filippi.nu

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved