Missionsföreningar

Här finns de missionsföreningar som är anslutna till ELM Syd.

Hästveda Lutherska Missions- och ungdomsförening

Ordförande: Assar Björkvald

c/o Assar Björkvald
Bergsvägen 6
28345 Osby
0479-31181, 070-9831181

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved