Missionsföreningar

Här finns de missionsföreningar som är anslutna till ELM Syd.

Hästveda Lutherska Missions- och ungdomsförening

Ordförande: Allan Johansson

c/o Allan Johansson
Hässlegatan 8
280 23 HÄSTVEDA
0451-30013, 0702-367761

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved