Missionsföreningar

Här finns de missionsföreningar som är anslutna till ELM Syd.

Evangelisk Luthersk Mission – Åstorp (ELM Åstorp)

Ordförande: Göran Johansson

c/o Göran Johansson
Granvägen 33
265 32 Åstorp
 042-594 97
astorp.elmbv.se/

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved