Missionsföreningar

Här finns de missionsföreningar som är anslutna till ELM Syd.

Evangelisk Luthersk Mission – Åstorp (ELM Åstorp)

Ordförande: Arne Engström

c/o Arne Engström
Änggatan 35
265 35 Åstorp
042-67830, 073-4398462

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved