Missionsföreningar

Här finns de missionsföreningar som är anslutna till ELM Syd.

Broby Lutherska Missionsförening

Ordförande: Rune Gunnarsson

Oröd, 280 60 Broby
044-419 36, 0738-346059

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved