ELM Syds sommarmöte 2017 orginal

 

 

 

Filippis ordförande Oskar Wikdahl berättar om sommarmötet i Lund och hälsar alla välkomna.

  • Här finns det fullständiga programbladet för sommarmötet (pdf).
  • Information om kollektivtrafik, parkeringar och karta finns längst ner på sidan.
  • Information om campingmöjligheter finns här.

Fredagen den 14 juli

19.00 ”På riktigt?! En samtalskväll om sanning, glädje och kamp i det kristna livet”

Stefan Gustavsson med flera

Plats: Filippi. Sandgatan 14C

Lördagen den 15 juli

 

Plats: Patrik Rosengrens Park i Lund

Mötesledare: Therese Eklund

09.30 Bön och lovsång

10.00 Välkomsthälsning Oskar Wikdahl, sång av arrangörskör

10.20 ”Det är på riktigt- Gud finns där! 1”, Stefan Gustavsson

Sång av Canticum

”Det är på riktigt- Gud finns där! 2”, Stefan Gustavsson

11.50 Meddelanden

12.00 Uppehåll

13.15- 15.00 Barnsamling,

13.30- 15.00 Tonårssamling Kan det vara på riktigt, trots all ondska i världen?”, Johannes Jansson

13.30 ” Det är på riktigt- Gud finns här! ”, Dan Sarkar

14.10 Sång av Christian Sturesson

14.20 ELM Syd och ELU – information, förbön och sång. Kollekt.

15.10 Uppehåll

16.10 Sång av Prim Väst

Det är på riktigt – men inte för mig?, Tomas Frovin

 

18.30 Sång, musik och andakt i Domkyrkan under temat ”Jesus – min Herre”

Sång och musik av Andreas Giselsson, Johan Lind m.fl.

Andakt: Dan Sarkar

Kollekt till ELMus

 

Söndagen den 16 juli

Mötesledare: Simon Ek

09.30 Bön och lovsång

10.00 Högmässa (med nattvard) på sommarmötesplatsen
”Sänd mig! ”

Präst och liturg: Berth Löndahl

Sång av: Elisabeth, Filip och Sara

Kollekt, Förbönsstationer

11.50 Meddelanden

12.00 Uppehåll

13.15- 15.00 Barnsamling

13.30 ”Uppståndelse – på riktigt!”, Markus Hector

14.10 Information Missionsgårdarna

14.25 ELM – information, förbön och sång. Kollekt

15.05 Barnen sjunger

15.20 Uppehåll

16.30 Frälst – på riktigt!, Anders Ek

Sång av Tripla

Avslutning Christer Unosson

Programmet finns också här för utskrift

På mötesplatsen säljs korv, glass, kaffe med mera.

Information om campingmöjligheter

OBS! Under sommarmöteshelgen verkar det som att motorvägen kommer att stängas av helt vid avfarten till Lund d v s alla som kör E6 verkar behöva ledas om. Bra att räkna med köer alltså!

 

 

För information om kollektivtrafik och parkering, klicka här.

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved