Föreningsverksamhet

ELM Syd är en regional del i ELM-rörelsen med gamla rötter men framför allt med en vision att nå vår tid och dagens människor med evangeliet om Jesus Kristus.
Denna vår viktiga verksamhet utgår organisatoriskt från de lokala missionsföreningarna.

Föreningarnas dubbla uppgifter
Våra medlemsföreningar är viktiga i det lokala missionsarbetet och har från tid till annan varit platser där det blomstrat väckelse och varmt kristet engagemang. Föreningarna är även viktiga för hela ELM-rörelsens verksamhet. Mycket av verksamheten som rör utlandsmission, tidningsmission, missionsgårdar, Strandhems Bibel- och lärjungaskola får via föreningarna sitt ekonomiska stöd och sin rekryteringsbas av anställda och volontärer.

ELM Syd och föreningarna
ELM Syd är missionsföreningarnas gemensamma organ i södra Sverige med uppgift att ansvara för den verksamhet som bedrivs och löper över föreningsgränserna. Vi känner även ansvar och nöd för stöd och inspiration till små föreningar samt stöd och inspiration till bildandet av nya gemenskaper på nya platser inom vårt område.

Anslutna missionsföreningar
Information för att nå direkt till våra missionsföreningar finns här.

Tillbaka till ”Verksamhet”

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved