Missionsföreningar

Här finns de missionsföreningar som är anslutna till ELM Syd.

Vittsjö Missionsförening

Kontaktperson: Ingemar Westmark (ordförande)

Besöksadress:
Kyrkovägen 7
280 22 Vittsjö

Postadress:
Vittsjö Missionsförening
c/o Ingemar Westmark
Karl Perssons väg 14
280 22 VITTSJÖ
0451-22342, 073-180 59 86

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved