Missionsföreningar

Här finns de missionsföreningar som är anslutna till ELM Syd.

Ingelsträde Missions- och Ungdomsförening

Kontaktperson: Samuel Bengtsson (Vice ordförande)

Besöksadress:
Ingelsträde Missionshus
Ingelsträde byaväg 23
Höganäs

Postadress:
Ingelsträde Missions- och Ungdomsförening
Samuel Bengtsson
Snorres väg 87
224 74 Lund
0761-192298

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved