Missionsföreningar

Här finns de missionsföreningar som är anslutna till ELM Syd.

Holje Evangelisk-Lutherska Missionsförening

Kontaktperson: Jan Jämstorp (ordförande)

Besäksadress:
Olofströms kyrka (Mariasalen eller Martasalen)
Kapellgatan/Bredgatan
Olofström

Petrusgården i Jämshög
Kyrkvägen/Bygatan
Jämshög

Postadress;
Jan Jämstorp (ordf.)
Köpmannagatan 49 C
296 31 Åhus
044-242415

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved