Missionsföreningar

Här finns de missionsföreningar som är anslutna till ELM Syd.

Hjärsåslilla Lutherska Missionsförening

Kontaktperson: Markus Hansson (ordförande)

Besöksadress:
Kontaktperson: Markus Hansson

Postadress:
Hjärsåslilla Lutherska Missionsförening
c/o Markus Hansson
Hjärsåslilla Helgedal 863
289 90 KNISLINGE
070-970 99 04

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved