Missionsföreningar

Här finns de missionsföreningar som är anslutna till ELM Syd.

Evangelisk Lutherska Föreningen Kristianstad

Kontaktperson: Martin Andersson (ordförande)

Besöksadress / Postadress:
ELF Kristianstad
Fästningsgatan 7
291 34 Kristianstad
mobil 0709-548016

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved