Missionsföreningar

Här finns de missionsföreningar som är anslutna till ELM Syd.

Evangelisk Lutherska Föreningen Kristianstad

Ordförande: Sven E Hammarberg

Fästningsgatan 7
291 34 Kristianstad
0709-205655

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved