Missionsföreningar

Här finns de missionsföreningar som är anslutna till ELM Syd.

Evangelisk Lutherska Föreningen i Hässleholm

Kontaktperson: Peter Ipsen (ordförande)

Besöksadress:
Lutherska Missionshuset, Första Avenyn 11, Hässleholm

Postadress:
ELF
Vallgatan 9
281 31 HÄSSLEHOLM

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved