Missionsföreningar

Här finns de missionsföreningar som är anslutna till ELM Syd.

Betlehemskyrkan, ELM Malmö

Kontaktperson: Erik Åberg (ordförande)

Besöksadress / Postadress
Betlehemsskyrkan
Södervärnsgatan 7
214 27 Malmö
0730-826951

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved