Missionsföreningar

Här finns de missionsföreningar som är anslutna till ELM Syd.

Betlehemskyrkan, ELM Malmö

Kontaktperson: Anders Ek (ordförande)

Besöksadress / Postadress
Bethlehemsskyrkan
Södervärnsgatan 7
214 27 Malmö
0703-367824

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved