Missionsföreningar

Här finns de missionsföreningar som är anslutna till ELM Syd.

Hanaskogs Missions- och Ungdomsförening

Kontaktperson: David Carlsson (ordförande)

Postadress:
c/o David Carlsson
Bössebacken Axebo 2166
289 50 Hanaskog
044-634 33
david@axebo.se

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved