Missionsföreningar

Här finns de missionsföreningar som är anslutna till ELM Syd.

Ekets Lutherska Missions- och Ungdomsförening

Kontaktperson: Paul Nilsson (ordförande)

Besöksadress:
Stinsens väg
286 95 Eket

Postadress:
ELM-Eket
c/o Paul Nilsson
Sjunkamossa 133
286 91 Örkelljunga
0736-871580

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved