Missionsföreningar

Här finns de missionsföreningar som är anslutna till ELM Syd.

Evangelisk Luthersk Mission – Åstorp (ELM Åstorp)

Kontaktperson: Benedikte Nilsson (ordförande)

Besöksadress:
Pilgatan 2, Åstorp

Postadress: Skogsbrynsvägen 12, 26470 Klippan
0734-393139

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved