Missionsföreningar

Här finns de missionsföreningar som är anslutna till ELM Syd.

Engelholms Evangelisk-Lutherska Missionsförening

Kontaktperson: Stig Hasselgård (ordförande), Mobil: 0733601329 Epost: stigtidemann@hotmail.com

Besöks- / Postadress:
ELM Ängelholm
Östergatan 20
262 31 Ängelholm

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved