Missionsföreningar

Här finns de missionsföreningar som är anslutna till ELM Syd.

Engelholms Evangelisk-Lutherska Missionsförening

Kontaktperson: Birger Svensson (ordförande)

Besöksadress:
Östergatan 20
262 31 Ängelholm

Postadress:
ELM Ängelholm
c/o Hålevägen 192
269 73 Förslöv
0708-12 97 00

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved