Missionsföreningar

Här finns de missionsföreningar som är anslutna till ELM Syd.

Broby Lutherska Missionsförening

Kontaktperson: Rune Gunnarsson (ordförande)

Besöksadress:
Kontakta Rune Gunnarsson

Postadress:
Broby Lutherska Missionsförening
c/o Rune Gunnarsson
Oröd, 280 60 Broby
044-419 36, 0738-346059

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved