Missionsföreningar

Här finns de missionsföreningar som är anslutna till ELM Syd.

Missionsföreningen Snödroppen, Bjärnum

Kontaktperson: Martin Ottosson (ordförande)

Besöksadress:
Roseniuskapellet
Almgatan 5, Bjärnum

Postadress:
Martin Ottosson (ordf.)
Verumsvägen 44
282 63 Bjärnum
0705-77 11 21

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved