Missionsföreningar

Här finns de missionsföreningar som är anslutna till ELM Syd.

Missionsföreningen Snödroppen, Bjärnum

Kontaktperson: Olle Ottosson (ordförande)

Besöksadress:
Roseniuskapellet
Almgatan 5, Bjärnum

Postadress:
Olle Ottosson (ordf.)
Horsaskog, Pl. 4196 B
282 68 Vittsjö
0709-855328, 0451-911 09

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved