Missionsgårdar

På kartan finns missionsgårdarna inom ELM.
Här anordnas till exempel barnläger, konfirmationsläger och bibelskola.

Åhus Missionsgård

Besöksadress / Postadress
Åhus Missionsgård
Glansabovägen 50
296 38 Åhus
Gården: 044 - 24 75 55, Mobil: 0708-62 75 55

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved