Nyheter

ELM Syd söker stadsmissionärer som känner en kallelse att missionera och bygga en kristen gemenskap i Helsingborg.

Vi har under hösten haft regelbundna gudstjänster på Bollbrogatan 8 men önskar nu gå vidare med en mer missionerande, uppsökande och gemenskapsbyggande verksamhet.
Uppdraget är att verka inom ELM med dess profil men därutöver ges frihet att utforma verksamheten efter behov och förutsättningar. Viktigt för uppdraget är att bo eller ha pendlingsavstånd till Helsingborg. Vi värdesätter att uppgiften ses som en volontärinsats baserad på en kallelse men möjlighet finns att formalisera uppdraget utifrån en begränsad deltidstjänst.

Du som är intresserad, kontakta senast 31 jan 2018
Jonny Bjuremo, tel. 070-270 76 95
eller
Bodil Månsson, tel. 073-939 69 08

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved