Nyheter

Att anordna tältmöten är en långvarig tradition inom ELM Syd. Under många sommarveckor reses stora tält och på kvällarna blir det predikan. Ofta sjunger solister eller grupper av sångare.

Tältmöten har anordnats på sammanlagt sju olika platser under sommaren.

Östra tältet, i Blekinge, har varit uppsatt i Kulla, Jämshög och Öjamåla. Det har varit välbesökta möten och flera människor som vi inte brukar se i våra missionshus har kommit. Det har också varit fler besökare från föreningar som inte själva har tältvecka, som kommit till möten. I Jämshög var Arne Engström talare under hela veckan, och i Kulla och Öjamåla var det olika talare.

”Jesustältet” i Höganäs var även i år uppsatt på central plats. Mycket folk kom till möten. Olika talare och sångare varje möte. Folk från andra kristna gemenskaper hjälpte till med praktiskt arbete, exempelvis som vakter.

Tältveckan i Eket hade temat ”Tiden är inne och Guds rike är nära: Omvänd er och tro evangeliet”. Olika talare och sångare varje kväll. Mellan 90 och 130 personer kom på kvällarna och cirka 250 på avslutningen. Föreningen bjöd på fika varje kväll. Inbjudan skickades ut med post till alla hushåll i Eket med omnejd.

Tältveckan i Snärshult anordnades tillsammans med Vittsjö. En gemensam kommité kallar talare och sångare till tältveckan. Många besökare även här.

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved