Nyheter

Informations- och bönemejl för Nytt Hopps arbete i Helsingborg under maj

Hej alla medarbetare, understödjare och förebedjare!

Basar
Drygt 15 personer deltog på basaren och köpte friskt av lotterna. Det kom in drygt 15 000 kr till verksamheten på Nytt Hopp. Tack alla ni som var med och bidrog! Det finns alltid möjlighet att skicka ett bidrag för den som inte kan vara med på festligheterna. Se uppgifter nedan.

Temakväll
Den 18 maj är det temakväll om ”Kristen tro och islam” på Nytt Hopp. Vi får besök från Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka (EELC). Du får bland annat möta Dawit Tufa som föddes som muslim. Det är ett unikt tillfälle och vi har bjudit in flera olika kyrkor i Helsingborg. Sprid detta till dina vänner! Det kommer att tolkas till svenska.

Se affisch här

Kafégudstjänster och Nybygge Helsingborg
Under maj månad är det två kafégudstjänster kl 16, den 14 maj och 28 maj. Däremellan är det söndagsgudstjänst (Nybygge Helsingborg) kl 10 den 21 maj. Välkommen till alla samlingar!

Utflykt med grillning
Den 23 maj hoppas vi på fint väder så att vi kan gå till Gröningen och grilla. Vi går från Nytt Hopp kl 17. Det finns möjligheter att sluta upp på plats för den som inte kan komma innan. Förutom att grilla kommer vi att spela kubb m m. Var och en tar med sig något att grilla. Nytt Hopp bjuder på tilltugg.

Filmvisning
Strax efter påsk visade vi filmen Magdalena- befriad från skam. Det var flera stycken som satt med en stund och några hela filmen. Det var en gripande film där Maria Magdalena berättade om sina tankar och gav sitt vittnesbörd inemellan gestaltningen av Jesus liv. Nu fortsätter vi i vår med att visa små filmklipp innan andakterna vid kl 16 som betydligt fler har möjlighet att stannar på.

Tackämne:
– för basaren och de pengar som kom in

– för den goda stämningen på språkkaféet med gäster (och volontärer) från flera olika länder

– för att Jesus lever och vill möta oss alla.

Böneämne:

– för vishet i hur satsningen ”nybygge Helsingborg” ska gå vidare

– att de biblar vi fått dela ut ska bli lästa. Under april var det främst Dari och Amarinja biblar

– för andakter på språkkaféet, temakväll den 18 maj, gudstjänsterna den 14,21 o 28 maj och grillkvällen den 23 maj

Tillsammans i bön,
Kristina Runeson, mobil 0702-569216

Skicka gärna ett bidrag:
Nytt Hopp, hyra + löpande utgifter+ delar av Kristinas lön: bg 5389-9092,
ELM Syd, Kristinas lön: bg 917-4418
ELM-BV, bidrag till hyran för NH: bg 476-1144

Vill du bli medlem i Nytt Hopp? Kontakta Nils-Göran Nilsson, nils-goran.nilsson[a]bvforlag.se

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved