Föreningsinspiratören informerar

En hälsning till ELM Syds föreningar, 2020-10-09

 

”Vad ska jag göra med mannen som ligger vid kanalen?”
I början av oktober var vi några vänner som samlats på trappan till ELF-kapellet i Kristianstad.
Vi väntade på några personer och hade sedan länge planerat in ett sammanträde. Plötsligt
kommer det en kvinna fram till oss och säger: ”Vad ska jag göra med mannen som ligger vid
kanalen?”
Det visade sig att hon bor granne med ELF-kapellet och hon visste vilka vi var och vad vi höll
på med. Hon tilltalade oss vänligt men med en ton av panik. Hon kunde inte få ro förrän
någon tog hand om uteliggaren vid kanalen mitt inne i staden. Senare meddelade hon att
hon ringt polisen som kopplat henne vidare till socialtjänsten. Mannen var känd och skulle
bli omhändertagen. Kvinnan kunde slappna av. Mannen skulle få hjälp.
Det ligger många människor utanför våra fina kapell och missionshus. Det sitter massor av
lidande individer bakom gardiner och prydliga fasader. Vad gör vi för att lindra den enorma
nöd som bara ökar i vårt samhälle? ELM Syd har de absolut förnämsta verktygen nämligen
Guds ord och räddning i Jesus Kristus. Jesus valde inte en omväg när han träffade utstötta
och hjälpbehövande. Han helande, upprättade och befriade människor i stora mängder.

Nu på söndag är det Tacksägelsedagen med temat: Lovsång. Vi uppmuntras att be, tacka och
lovsjunga Gud för frälsningen i Jesus Kristus. Vi uppmuntras även att ropa ut detta
fantastiska budskap så att andra får ta del av det. (Läs Jesaja 12)
Vill Du vara en aktiv medlem i Guds rike och konkret arbeta med att rädda människor som
ligger vid ”kanalen”? Alla de vänner där ute i kylan och mörkret som inte känner till det
underbara som predikas i ELM Syd.

ELM Syd har i nuläget två grupper som arbetar med att få kontakt med ”kanalvännerna”.
En grupp arbetar med att öppna secondhandbutiker och en annan grupp med ett
eventuellt stödboende i villan Åhus missionsgård.

Är Du intresserad av att vara med? Hjärtligt välkommen. Först och främst behövs det mycket
bön. Vidare resurser i form av personal och saker att sälja. Vänligen, börja redan nu att
samla in prylar till second handförsäljningen. Inom en snar framtid kommer det att
annonseras var du kan lämna in saker som du inte behöver.

ELM Syd längtar efter att komma i kontakt med människor ute i samhället. I goda samtal
uppstår goda relationer som leder fram till Jesus Kristus. Prylar som säljs resulterar i en
inkomst som investeras i ELMs arbete både i Sverige och andra länder. På så sätt får vi en
”win win” effekt som öppnar dörrarna till våra kapell och missionshus. Den bonuseffekt som
detta ger är att vi tillsammans möts och delar gemenskap i ord och handling.

Är du eller någon annan i föreningen engagerad i politiska nämnder? Har du ingång i din
kommuns korridorer? Ställ frågor om vilka behov som finns just i din kommun. Kanske det
finns behov av ett stödboende som i villan i Åhus. Be att Gud ger dig kontakter som skapar
möjligheter att öppna ett stödboende. Personer som kommer dit får bli föremål för kärlek
och omtanke vilket leder till att plats eventuellt kan erbjudas i en secondhandbutik som
arbetsträning.

Fredagen den 20 november kl. 18:00 Diakonidag i Hässleholms missionshus med tema:
”Secondhand, något för ELM Syd?”

Tacka, Be, sjung Lovsång!
Fridshälsningar: Jonny Bjuremo

Vänligen, kontakta någon av följande personer:
Karin Andersson karintorsabjorke@gmail.com , 0709-17 09 05
Maja Gunnarsson maja.sveng@gunnarssons.be , 0731-80 38 67
Christer Unosson ramnekarr@crossmail.se , 0705-496614
Jonny Bjuremo jonny.bjuremo@elmbv.se , 0702-707695

 

En hälsning till ELM Syds föreningar, 2020-07-21

Kära Vänner!
Guds Nåd och Frid!

Hjärtligt tack för alla positiva hälsningar i samband med sändningarna från Sommarmötet.
ELM Syd är tacksam över att det gick att genomföra ett digitalt Sommarmöte 2020. Vädret
blev soligt och varmt. Programmet var varierat, givande och välplanerat. ELM Syd riktar ett
särskilt tack till Åstorp och Eket som arrangerade årets Sommarmöte.

I dessa svåra tider är det viktigt att föreningarna håller kontakt med sina medlemmar. ELM
Syd vill uppmuntra varje förening att ordna någon typ av verksamhet. ELM Syd vill även
uppmuntra till regelbunden kontakt med varje medlem i respektive förening.
Ett förslag kan vara att några med ansvar delar upp alla medlemmar i grupper. Vidare kan
utsedda personer få ansvar för ett antal medlemmar. Förslagsvis kan en person få till uppgift
att ringa tio medlemmar en gång i veckan.
Har föreningen redan kommit på ett fungerande system tar ELM Syd gärna del av detta.
Önskar Er förening hjälp med att ordna ett kontaktnät är ni välkomna att höra av Er.

ELM Syd vill värna om alla som i vanliga fall kommer till möten och gudstjänster. Under
rådande omständigheter får ingen uppleva att de är bortglömda. Tillsammans hjälps vi åt att
hålla kontakt med varandra.

Vänligen, ta del av Sommarmötet och Glada Nyheter på följande länkar:
Sommarmötet: https://www.elmsyd.se/verksamhet/motesverksamhet/elm-sydssommarmote-2020/
Glada Nyheter: https://www.elmsyd.se/glada-nyheter/

Kommande söndag är det Kristi förklaringsdag. Texterna handlar om att Jesu härlighet
uppenbaras. De lärjungar som var med på berget fick vara med om en fantastisk upplevelse.
Men när allt var över fanns Jesus kvar hos dem. Jesus vill ständigt vara hos Dig. Livet kan se
märkligt ut men det viktigaste av allt är att Jesus finns kvar. Han har lovat att vara med oss
alla dagar intill tidens slut. Underbart.

Trevlig sommar!
Jonny Bjuremo

 

En hälsning till ELM Syds föreningar, 2020-05-15

Kära Vänner!
Den Gode Herden!

Psalm 23
Herren är min herde, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar,
han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ, han leder mig på rätta
vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont,
för du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord
i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över.
Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska bo i Herrens hus för
alltid.

Söndagens texter handlade om den Gode Herden. Den gode Herden ger sitt liv för fåren. Jesus
Kristus har dött för oss alla. Det är stort! Men det stoppar inte med detta utan den gode
Herden vill ge oss grönt bete och friskt vatten. Guds ord är mat och dryck! Guds beskydd är
totalt! Hela livet följer Han oss med nåd och till sist får vi landa hemma hos Herden i himlen.

Kan detta vara möjligt i den tid som vi genomlider just nu? Ja, just detta perspektiv med den
totala omsorgen från den gode Herden är vad vi behöver påminnas om gång på gång. Särskilt
nu när vi rent fysiskt tvingas vara separerade. Minns då att Du inte är skild från den gode
Herden. Han söker upp Dig och bär Dig hem på sina axlar.

Min Frälsare bär mig i famnen fast ofta det kännes ej så. Ur dödsflodens brus in i
hamnen Han bär mig jag kan ju ej gå” Lova Herren 528:2

Detta basunljud, om den gode Herden, får inte tystna! Just i den svåra tiden av sjukdom och
oro blir evangeliet så oerhört efterlängtat. Kanske är det sista möjligheten vi får att sprida
kunskapen om Herden Jesus Kristus. Därför, kära vänner, läs Guds ord, sjung Guds ord och
tala Guds ord för vi vet att det aldrig är hopplöst.
Samtidigt bär vi på en smärta att inte samlas till gudstjänst. Kanske Du har möjlighet att ordna
en samling via Din telefon? ELM har en del kloka tips på hemsidan hur det går till rent
praktiskt. https://www.elmbv.se/gemenskap-trots-corona/

Ta gärna kontakt med Dina vänner regelbundet för bön och samtal. Utgå från en bibeltext
och sjung några kända sånger tillsammans. Guds ord har kraft att ge oss mod och uthållighet i
tider av nöd och isolering.
Bestäm fasta tider för andakt i Ditt hem! Skriv ner en lista på de vänner Du vill be för!
Vi är några som regelbundet samlas till bön i ELF Kristianstad. Har Du något som Du vill
att vi ska be för så skicka ett sms eller mail till Jonny Bjuremo 0702707695,
jonny.bjuremo@elmbv.se

I den gode Herdens tjänst!
Jonny Bjuremo, Inspiratör ELMsyd

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved