Årsmöteshelg 12-13 maj

Åhus bjöd till en början på lite gråmulet väder den 12 maj.

Denna dag skulle årsmöten hållas för ELM Syd, Missionsgården Strandhem och Åhus missionsgård.

Den något lägre temperaturen jämfört med föregående dagars högsommarvärme uppskattades troligen av de 77 ombud från 24 medlemsföreningar som skulle tillbringa dagen inomhus.
Dagen inleddes av Magnus Pettersson som höll en kort andakt.
– Att lära av hur Jesus levde i bön tillsammans med sin Far är viktigt för oss när det gäller att följa Jesus som lärjunge. Vi får vara i Guds närvaro tack vare det Jesus gjorde för oss och när vi tillbringar tid i gemenskap med Gud kan han leda oss.

Magnus Pettersson inledningstalade.

Under dagen hölls årsmöten för Åhus missionsgård och Missionsgården Strandhem och mellan dem ELM Syds årsmöte.

Christer Unosson inledde det sistnämnda med orden ”Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.” (2 Kor 3:17) Kristen tro är oönskad på många områden i dagens samhälle men samtidigt finns ett stort intresse bland människor. Vår stora utmaning är hur vi ska nå fram med budskapet att där Kristus är, där är frihet.
Till mötesordförande valdes Per-Anders Einarsson.

Christer Unosson kommenterade årsberättelsen och Sven-Inge Svensson föredrog resultaträkningen. Kollekten vid sommarmötet 2017 var rekordstor: nästan 500 000 kr! Ett högre månadsgivande vore önskvärt, 2017 var det mindre än 20 000 kr per månad och den nivån skulle man vilja nå upp till. 6-7 personer är anställda på sammanlagt 160%. Hjärsåslilla missionshus är till stor del uthyrt till en eritreansk församling. Året slutade med ett litet överskott, 8 366 kr. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.
Christer redogjorde för Vision 2025 där ELM Syd har en samordnande, inspirerande och stödjande funktion. Verksamhetsplaner för 2018 och målbilder för 2020 presenterades, dels övergripande, dels på områdena ELMus, diakoni, föreningsstöd och inspiration, predikoverksamhet, stormöten, fördjupning och barnverksamhet.

 

Ett av de övergripande målen för 2020 är att ELM Syd ska vara ”en offensiv, ledande röst i den sydsvenska kristenheten”.
Tre anställda kallades fram för att berätta om barnverksamheten. Rebecka Göransson studerar till lärare i Kristianstad och är samordnare för sommararbetarna. Hon uttryckte glädje över de medarbetare hon lyckats rekrytera för sommaren 2018.
Äntligen har den långdragna frågan om barnverksamhetsinspiratör fått sin lösning! Annika Hector Madvig från Eket har tackat ja till att bli anställd på 30% från och med 2019.
– Jag brinner för barnläger – det får inte vara så att vi ställer in dessa för de betyder så mycket! sade Annika.
Sofia Ödman, Stockholm, som arbetar med barnledarmaterial på 10% berättade om den framväxande hemsidan ”Kom och se” med missionsmaterial för barn. Hon arbetar också med en webbversion av materialet På väg och hon sitter med i söndagsskolnätverket i Sverige.

Bodil Månsson samtalade med  tre anställda inom barnverksamheten, Annika Hector Madvig, Rebecka Göransson och Sofia Ödman

Sven Hammarberg informerade om sommarmötet som i år hålls i Önnestad under temat ”Natten är över och dagen är här!”
Från föreningsledardagen den 3 mars meddelades bland annat att ELM Syd når cirka 400 barn i åldrarna 4-18 genom söndagsskola, hobbygrupper och tonårsgrupper med mera.

Jonny Bjuremo berättade om att han i sitt arbete som inspiratör upplever en framåtanda i föreningarna. Där finns en stark vilja att nå ut med budskapet i sin omgivning!

Flera i styrelsen hade valt att inte sitta kvar och dessa avtackades av ELM Syds ordförande, det var Christina Nilsson, Cecilia Hammarberg, Lovisa Johansson, Kamilla Hector, Bengt-Elof Nilsson och Johan Gredenius. Valberedningen hade lyckats väl i sitt arbete och samtliga poster kunde återbesättas.

 

På söndagen ledde Jonny Bjuremo högmässan på missionsgården och Jan Jämstorp predikade.

På eftermiddagen var det möte med predikan av Anders Ek, sång och
vittnesbörd av Matteus Sandell. Kollekt tog upp till ELM Syd.

Christer Unosson informerade till sist om ELM Syd.
Det var också en barnsamling under eftermiddagen.

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved