ELMus

Musik

ELMus är ett utskott inom ELMsyd som har sång och musik som sin uppgift. ELMus mål är att stötta, uppmuntra och inspirera människor till att använda sång och musik som ett redskap i relationen med Gud. Vi vill att musiken ska vara en levande del av den kristna gemenskapen.

På denna sida finns information om körer, inspirationsdagar och annat som vi anordnar. Tveka inte att kontakta oss.

ELMus består av:
Anton Alfredsson, Maria Axelsson, Markus Hansson, Lovisa Johansson, Helena Larsson, Margit Persson och Filip Preston

Kontakt: Maria Axelsson
073-915 64 40
maria.axelsson123[snabela]gmail.com

Stöd gärna ELMus sång och musikverksamhet med en kollekt. ELM Syds plusgiro 381687-3

Läs mer om: 


Canticum
| Primkören Väst | Primkören Öst | Triplakören | Instrument och ljudanläggning | För körledare | CCLI | Nyheter


Canticum

Canticum är en fyrstämmig ungdomskör för dig som går i gymnasiet och uppåt. Repertoaren innehåller sånger som stilmässigt spänner mellan klassisk körmusik och modern gospel. Kören sjunger för att sprida evangeliet, det underbara budskapet om Jesus Kristus som har gett sitt liv för att vi ska få evigt liv!

Canticum kommer från och med hösten 2017 ha uppehåll och alltså inte öva eller vara bokningsbar för uppsjungningar. ELMus söker nya ledare och hoppas att det även i fortsättningen finns efterfrågan för en härlig ungdomskör!

För mer info se http://canticum.eu

Primkören Väst 

Under sommaren 2015 släppte Primkören Väst skivan ”Det är på riktigt!”. En rolig, glad och helt fantastisk skiva – fullmatad med nyskrivna sånger för barn! Skivan och medföljande nothäfte finns till försäljning på www.bvforlag.se. Några av låtarna finns även på Spotify.

Häng med och sjung i barnkören som med lekfulla och innehållsrika sånger är en stor glädjespridare! Kören riktar sig till barn som går i klasserna 0-6. Övningarna är på Missionsgården Strandhem i Örkelljunga, på lördagar mellan 09:30 och 12:00 med en paus för fika.

Övningar och uppsjungningar hösten 2018:

Första övningen för hösten är lördagen den 8 september kl 9.30-11-45 på Strandhem.

Under ledning av: Sofia Nilsson 0435-53309, Marta Fjällström 070-775 89 44 och Johanna Yngvesson

Primkören Öst

Tycker du om att sjunga, träffa kompisar och går i förskoleklass upp till 6:an? Då hade det varit roligt om du kom och var med oss i Primkören. Vi sjunger om vad Jesus gjort för oss och om livet tillsammans med honom. Pausar gör vi för fika och ibland leker vi någon lek.

Vi övar i ELF:s Kapell, Fästningsgatan 7 i Kristianstad, en lördag i månaden mellan kl 10:00 och 12:15. Häng på!

Roligt om vi blir fler, kontakta oss gärna!
/Jeanette Johansson 0705-944094, Nilla Borg, 0732-034103

Tripla

Häng på om du gillar musik och går på högstadiet. När vi träffas kommer vi att sjunga om Jesus tillsammans i olika former. Allt från gospel till psalmer i lugna, snabba, kluriga och enklare låtar.

Vi övar på lördagsförmiddagar i Lutherska missionshuset i Hässleholm kl 9:30. Träffarna håller på till kl 12 och däremellan gör vi det vi gillar mest, pysslar med musik! Fika gillar vi också, så det tar vi en paus för under förmiddagen.

Övningar och uppsjungningar hösten 2018:

Övningar: 8/9, 29/9, 20/10 samt 17/11
Uppsjungningar:
– Söndagen den 2/12 i ELF-kapellet Kristianstad
– Lördagen den 8/12 i Markaryds kyrka tillsammans med ELMus övriga körer

Emma Preston 073-329 81 54
Filip Preston 073-721 36 30
Cornelia Wikdahl 070-144 00 72

Instrument

ELMus har en fin uppsättning instrument till utlåning vid olika evenemang och programpunkter som ELM Syds föreningar anordnar:

Elbas med förstärkare (Yamaha BB414 + Ampeq 400w)
Elgitarr med förstärkare (Fender Telecaster + Peavey Classic 30)
Trummor (Premier set + EFES handsmidda cymbaler)
Kontrabas
Piano (Yamaha CP300 Stagepiano, prioriteras till tältmöten)

Till dessa instrument finns allt som behövs för att de ska kunna användas; sladdar, ställ och fodral så att de kan transporteras smidigt. Instrumenten är till för att användas så tveka inte att låna dem för ert evenemang.

Instrumenten förvaras i Eket, Anders Nilsson har ansvar för bokning och utlämning. Har du övriga frågor om instrumenten är du välkommen att kontakta Filip Preston.

Hör av er för bokning och mer information:

Anders Nilsson: tel 076-618 82 92 (bokning och utlämning)
Filip Preston: tel 073-721 36 30 (övriga frågor)

Ljudanläggning

ELMus erbjuder ett komplett ljudsystem till utlåning vid olika arrangemang som anordnas inom ELM Syds verksamhet och i anslutna föreningar. Genom att tillhandahålla ett ljudsystem vill vi underlätta mötesverksamhet av mer tillfällig karaktär som tältmöten, sångkvällar m.m. samt erbjuda föreningar möjlighet att vid behov förstärka sin befintliga teknik.

Det går även bra att som enskild medlem i någon av ELM Syds föreningar hyra ljudanläggningen för privata festligheter. Vi tar då ut en avgift, se våra riktlinjer för ljudanläggningen.

Ljudanläggningen består av högtalare, monitorer, mixerbord, mickar med tillhörande kablar, stativ och transportlådor. Systemet har kapacitet att fylla upp såväl missionshus som mötestält. Mickar och utrustning klarar mycket väl av att förmedla tal, musik och kör. För ingående information om ljudsystemets komponenter, se våra Riktlinjer för ljudanläggning.

Anläggningen förvaras i Eket, Anders Nilsson har ansvar för bokning och utlåning. Har du frågor om ljudanläggningen och dess kapacitet m.m. är du välkommen att kontakta Filip Preston.

Hör av er för bokning och mer information:

Anders Nilsson: tel 076-618 82 92 (bokning och utlämning)
Filip Preston: tel 073-721 36 30 (övriga frågor)

Klicka här för att göra en preliminär bokning

För körledare

ELMus stöttar körverksamheten på följande sätt:

> Vi betalar för fika under övningarna.
> Vi ger ett årligt bidrag till inköp av noter, aktiviteter, körresor med mera.
> Vi ordnar träffar för körledare.
> Vi erbjuder reseersättning till körledare till övningar och uppsjungningar. Ansökan om reseersättning skickas via reseersättningsblanketten till ELMus ekonomiansvarige Markus Hansson. Utlägg och betalningar sköts sedan av ELM Syds ekonomiansvarige.

Vid frågor kontakta Maria Axelsson
maria.axelsson123[snabela]gmail.com

CCLI

Enligt svensk upphovsrättslag får man inte kopiera copyrightskyddade texter utan upphovsmannens tillstånd. Att projicera en text med projektor eller overhead utan tillstånd är också olagligt. Därför finns CCLI, Christian Copyright Licensing International.

Med en CCLI –licens får man laglig rätt att duplicera, datalagra och projicera texter till över 175 000 psalmer, lovsånger och andra andliga sånger!

Genom CCLI –licensen har ELM Syds föreningar möjlighet att lagligt göra följande:

Skriva in och lagra sångtexter i olika dataprogram

Skapa egna sångtextblad, sånghäften, pärmar och programblad med sångtexter etc.

Kopiera, duplicera eller trycka upp de texter ni har producerat

Framställa exemplar för projicering, via overhead, projektor etc.

CCLI strävar efter att kunna stödja de kristna sångskrivarna och att garantera en rättvis distribution av pengarna. Detta görs med rapporter från varje licensinnehavare som grund.

ELMus fortsätter framöver att stödja ELM Syds föreningar genom att betala en CCLI- licens som gäller för alla föreningar inom ELM Syd. Licensnumret för ELM Syds licens är 785362

När en text projiceras under t ex en gudstjänst ska följande information visas i samband med texten: Sångens titel, författare/kompositör, © År och Copyrightinnehavare, CCLI-licensnummer.

Ett exempel: Att lära känna dig, Text & musik: Bo Järpehag, © Bo Järpehag, CCLI #785362

Varje förening rapporterar in vilka sånger som används i gudstjänsterna. Detta görs genom att löpande fylla i formuläret på följande hemsida: http://se.ccli.com/rapport/
Hjälp att fylla i rapporten finns här: http://se.ccli.com/library/pdf/OLR-Guide.pdf

Saknar du inloggningsuppgifter eller har frågor i övrigt, kontakta ELMus ansvarige för CCLI, Filip Preston. filip.preston[snabela]gmail.com Tel. 073-721 36 30

ELMus vill att vår sång- och musikverksamhet skall följa gällande lagar. CCLI licensen gör detta möjligt på ett enkelt sätt!

Nyheter från ELMus

Primkören Väst släpper ny skiva!

Läs mer

På grund av för få anmälda deltagare har vi tvingats ställa in inspirationsdagen den 30 september.

Läs mer

Vill du… - berätta om Jesus genom sång och musik? - utveckla dig i ledarskap? - utveckla din musikalitet? - vara en förebild för unga människor? - ha väldigt roligt? Då är du kanske Canticums nästa körledare! Kören söker nu en ny körledare från och

Läs mer

Nu kan du och din förening preliminärboka ELMus instrument och/eller ljudanläggning för era musikevenemang! Läs mer  

Läs mer

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved