Missionsföreningar

Här finns de missionsföreningar som är anslutna till ELM Syd.

Nytt Hopp för alla i Helsingborg

Ordförande: Nils-Göran Nilsson

Nytt Hopp, Bollbrogatan 8, 252 25, Helsingborg
0730- 68 62 38

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved