Missionsföreningar

Här finns de missionsföreningar som är anslutna till ELM Syd.

Mala Missions- och Ungdomsförening

Ordförande: Inger Arnoldsson

Inger Arnoldsson (ordf.)
Lilla Matteröd 3035
280 20 Bjärnum
0451-171 42

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved