Missionsföreningar

Här finns de missionsföreningar som är anslutna till ELM Syd.

Ingelsträde Missions- och Ungdomsförening

Ordförande: Bertil Henriksson

Information: Kontaktperson
Bertil Henriksson, ordf.
042-36 71 55
www.imuf.se

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved