Missionsföreningar

Här finns de missionsföreningar som är anslutna till ELM Syd.

Hishults Lutherska Missions- och Ungdomsförening

Ordförande: Gideon Gustavsson

Gideon Gustavsson (ordf.)
Markarydsvägen 18
310 21 Hishult
0430-400 13, 0703-918570

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved