Missionsföreningar

Här finns de missionsföreningar som är anslutna till ELM Syd.

Hishults Lutherska Missions- och Ungdomsförening

Ordförande: Kurt Nilsson

Kurt Nilsson (ordf.)
Skansvägen 13 B
312 51 Knäred

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved