Missionsföreningar

Här finns de missionsföreningar som är anslutna till ELM Syd.

Härnäs Lutherska Missionsförening

Ordförande: Tord Jönsson

Postadress:
c/o Tord Jönsson (ordf.)
Öjamålavägen 11
376 92 Svängsta
0454-32 50 05

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved